top of page

Els impulsors d’aquesta candidatura som un grup plural de persones independents i transversals, amb esperit crı́tic i constructiu, que no militem en cap partit. Gent que estima Sant Cugat, la nostra llengua, la nostra cultura i Catalunya i volem la seva independència. Hem decidit dur a terme aquesta iniciativa preocupats pel futur de la nostra Ciutat i el de la nostra Nació.

Qui som

Per què la candidatura

Per insatisfacció amb la deriva política de submissió́ catalana als partits espanyols, tant a nivell nacional com municipal, com també amb la gestió́ que fa l’actual consistori en molts àmbits de la nostra ciutat. Tot plegat, a més de desconfiança, ha generat un gran rebuig cap als polítics i als partits.

Els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania per conèixer, entendre i encarar millor les seves necessitats reals, per això cal escoltar, amb molta sensibilitat les demandes socials de la comunitat i fer una bona gestió del diner públic.

Volem assegurar que Sant Cugat tingui un govern municipal independent, eficient, transparent i centrat en el servei a la població. Des d’Independents Sant Cugat, ens esforçarem en canviar moltes coses que ens desagraden, com ara:

• L’actuació́ dels partits polı́tics, pensant més en ells que en la ciutat.
• Que els qui es diuen independentistes se n’oblidin i pactin amb partits del 155.
• Que la gent no pugui participar efectivament en les decisions que els afecten.

• La discriminació dels districtes perifèrics.
• La insuficiència de recursos per als serveis bàsics.

• La deficient gestió en molts àmbits municipals.
• El retrocé́s de la llengua catalana, també en l'àmbit municipal.
• Que es vulgui fer un creixement excessiu de la ciutat, densificant-la.

 

IMG_20220831_100344.jpg
IMG_20220605_110316.jpg

Nombre, Título

Objectius

Essent conscients que és ambiciós i difícil, volem:

Aconseguir que la candidatura Independents Sant Cugat aglutini el màxim de vots i obtingui un nombre de regidors suficient per poder esdevenir decisius en la formació del govern municipal.  Volem influir en el govern de la Ciutat, des de dins del consistori. 

 

Assegurar que Sant Cugat tingui un govern municipal independent i independentista, eficaç, eficient i transparent, al servei dels seus ciutadans i ciutadanes. On els únics interessos siguin els de les persones de Sant Cugat, no els de partit, personals o d’altres.

 

Contribuir per aconseguir un Sant Cugat millor, com també la construcció d'una República Catalana democràticament plena, socialment justa, amb serveis públics de qualitat i que disposi dels seus recursos i es governi amb les lleis aprovades pel nostre Parlament.

El que ens inspira i ens mou és:

La política en positiu. Fer coses que aportin valor i dignifiquin la política, evitant
la desqualificació sistemàtica i constant dels opositors polítics i les batusses estèrils.
• La política de proximitat com la base del servei a la ciutadania.
• L’ètica, el compromís i la transparència en tots els àmbits públics.
• La participació, l’equitat i la justícia com a fonaments de la societat.
• La igualtat de drets de totes les persones.
• Els serveis públics com l’eix per garantir la millora de la vida de la ciutadania.
• La sostenibilitat com un principi bàsic en tota actuació .
• La renovació de la política, amb una real i veritable participació ciutadana, exercint el dret a decidir en la presa de decisions.
• El compromís amb la llibertat nacional.

Només quan Catalunya esdevingui lliure deixarà de ser espoliada i disposarà dels recursos suficients per tenir els serveis públics de qualitat que mereix i necessita, incloent els municipals i, el nostre Parlament podrà aprovar les lleis que ens convinguin com a poble, sense que cap tribunal forà les pugui invalidar.

IMG_20220718_105717.jpg
bottom of page