top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Al partit polític INDEPENDENTS SANT CUGAT considerem que la privacitat dels nostres visitants i usuaris ha de ser primordial. Per aquest motiu apliquem una política de transparència en tots els nostres processos per què els usuaris estiguin sempre informats i tinguin control sobre la seva  privacitat.

 

Li preguem que llegeixi atentament cadascun d’aquests termes que pretenen regular l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest website i els usuàries del mateix.

 

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

En compliment del “Capítulo II de la ley 34/2002, LSSICE, i del art. 13.1a del Reglamento (UE) 2016/679” li informem que la present pàgina web és propietat del partit polític Independents Sant Cugat:

 

SEU DE LA FORMACIÓ: 

 

CIF/NIF: XXXXXXX

 

TELÈFON: 

 

EMAIL: info@independents-santcugat.cat

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT garanteix el respecte a les garanties, normes i procediments previstos en l’ordenament jurídic per protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

 

A efectes del previst a la “Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal” INDEPENDENTS SANT CUGAT, informa que les dades que vostè voluntàriament facilita seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal creada específicament a tal efecte. Aquest fitxer té incorporades totes les mesures de seguretat requerides  per la normativa.

 

Delegat de Protecció de dades

 

D’acord amb el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016”  INDEPENDENTS SANT CUGAT informa als interessats/des que no té obligació de designar un delegat/da de protecció de dades.

 

Tanmateix, INDEPENDENTS SANT CUGAT disposa d’un equip encarregat de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals així com d’informar i assessorar als interessats/de i cooperar amb l’autoritat de control competent.

 

Cóm obtenim les seves dades?

 

Com usuari/ària vostè ens proporciona dades personals mitjançant les següents vies:

 

1) En el moment d’accedir als nostres serveis, centraleta telefònica, web i plataforma.

 

2) Quan vostè es comunica o contacta activament amb el partit polític mitjançant la pàgina web, les nostres xarxes socials o mitjançant correu electrònic.

 

3) Quan vostè interactua mitjançant el web permetent l’ús de cookies.

 

Aquesta informació es recull i s’arxiva amb la finalitat de poder-li oferir els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos, amb l’únic objectiu de procurar millorar la seva experiència com usuari/ària de les nostres plataformes d’informació.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT elabora un perfil comercial en base a la informació que vostè ens facilita. No es prendran decisions automatitzades en base al mencionat perfil.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT emmagatzemarà i tractarà únicament aquelles dades, adients, pertinents i de forma limitada respecta allò que esdevingui estrictament necessari per a la prestació dels nostres serveis, sempre amb el seu coneixement i acceptació expressa.

 

¿Per a què emprarem les seves dades?

 

Emprarem les seves dades per:

 

Oferir serveis, posar-nos en contacte amb vostè en relació amb els serveis que ens sol·liciti, la participació en processos de selecció de personal, confecció d’estadístiques, oferir-los promocions, actualitzar els nostres registres i per a recomanar-los alguns productes o serveis que puguin ser del seu interès, segons les preferències que ens hagi comunicat a partir dels formularis confegits a tal efecte.

 

¿Per quant temps conservarem les seves dades?

 

Les dades personals que vostè ens proporciona es conservaran mentre es mantingui una relació entre ambdues parts i mentre vostè no sol·liciti la seva supressió durant un termini d’un any  ha partir de la darrera confirmació d’interès.

 

Podrem conservar la seva informació personal inclòs desprès de finalitzar aquesta necessitat si fos necessari, exclusivament per a donar compliment a alguna obligació legal o per requeriment de l’autoritat judicial.

 

Les dades romandran bloquejades el temps necessari per acomplir amb el termini marcat per la Llei per procedir, un cop superat el mencionat termini, a la seva eliminació definitiva.

 

¿Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

 

La base legal pel tractament de les seves dades està fonamentat en l’obtenció del seu consentiment, d’acord a l’article 6.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679.

 

Destinataris/àries.

 

Vostè com usuari/ària, autoritza a INDEPENDENTS SANT CUGAT per a formalitzar, en cada cas, els contractes d’encàrrec del tractament de dades que siguin necessaris per realitzar el servei que vostè ens ha encomanat.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT comprova rigorosament que tots els encarregats/des de tractament amb els que treballa compleixen les seves polítiques de seguretat, mantenen els nivells de seguretat i les mesures tècniques imposades per la normativa alhora que segueixen les seves  instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis pels quals són contractats.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT no realitzarà transferències de dades personals que vagin a ser objecte de tractament o vagin a ser-ho després de la seva transferència a un tercer país o organització internacional

INDEPENDENTS PER CATALUNYA no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la seva informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes d’anuncis per publicitat sense el seu permís explícit.

 

L’ús dels serveis disponibles en aquesta web per part de menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per a qualsevol acte realitzat pels menors al seu càrrec.

 

Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis de internet pels mencionats menors, a tal efecte disposen de programes informàtics i d’eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT proporcionarà informació a tercers quan ho exigeixi una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant, en els cas de ser cedits es produirà una informació prèvia a l’entrega.

 

Seguretat de las dades.

 

INDEPENDENTS PER CATALUNYA aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per proporcionar un nivell de seguretat adient al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.

 

Consells de navegació.

 

Comprovi que el servidor al qual es connecta es trobi ubicat en el domini correcte, inclús  quan es facin servir enllaços inclosos a favorits.

 

No utilitzi direccions  web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, SMS, etc.) en els que es sol·liciti realitzar alguna gestió amb les seves dades personals.

 

Teclegi directament les direccions dels llocs web als quals es vulgui connectar.

 

¿Quins drets té vostè amb respecte a les dades que ens facilita?

 

Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a INDEPENDENTS SANT CUGAT estem tractant les seves dades personals.

 

Tanmateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per l’assoliment de l’objectiu pel qual varen ser concedides.

 

En supòsits determinats, els interessats/des podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en tal cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT deixarà de tractar les seves dades, amb l’excepció de motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Vostè té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades així com a retirar el consentiment per a la seva tramitació en qualsevol moment.

 

Vostè pot exercir els seus drets contactant amb INDEPENDENTS SANT CUGAT, per mitjà de les dades de contacte anteriorment esmentades, indicant a l’assumpte del correu electrònic el literal següent: “LOPD, Drets” i annexant fotocòpia del seu DNI, Passaport, Carnet de Conduir o qualsevol altre document oficial amb fotografia incorporada.

 

Li recordem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades.

 

¿Quines obligacions té vostè respecte les dades que ens facilita?

 

Vostè com a propietari/ària de les seves dades, ha de garantir la veracitat  de les mateixes i comprometre’s a comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre les mateixes.

 

L’enviament de dades amb caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de INDEPENDENTS SANT CUGAT.

 

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del website.

 

Com a usuari/ària vostè es dóna per assabentat/da que la informació facilitada a INDEPENDENTS SANT CUGAT sobre terceres persones ha sigut obtinguda d’acord amb la normativa vigent i havent constatat el consentiment exprés del/la titular de les mateixes.

 

Com a usuari/ària d’aquesta web es compromet a emprar el website, els serveis, els continguts i aquest avís legal de conformitat amb la llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic.

 

Vostè es compromet a no realitzar activitat publicitàries, promocionals o d’explotació comercial mitjançant el web, ni emprar els continguts i, en particular, la informació obtinguda per mitjà del portal per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitat de venda directa o amb qualsevol altre finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de terceres persones.

 

Aquesta web pot contenir enllaços a llocs web de terceres persones tant físiques com jurídiques, amb polítiques de privacitat que són del tot alienes a INDEPENDENTS SANT CUGAT. En el moment d’accedir a tals llocs web vostè haurà de decidir lliurement si accepta o no les seves polítiques de privacitat i cookies.

 

El present Avís Legal s’actualitzarà periòdicament, pel que resultaran aplicables les condicions que es trobin vigents i publicades en el moment d’utilització del web o dels seus serveis. Li preguem llegeixi atentament aquesta informació abans de procedir al seu us, així com periòdicament, amb la finalitat de mantenir-se totalment informat.

 

Si vostè te alguna pregunta en relació amb aquest Avis Legal pot contactar amb nosaltres mitjançant les dades de contacte anteriorment esmentades.

 

Consentiment.

 

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat de les mateixes per part de INDEPENDENTS SANT CUGAT en la forma i per les finalitats indicades en la present política de protecció de dades personals.

 

Pot anular qualsevol autorització quan ho desitgi adreçant-se a INDEPENDENTS SANT CUGAT per mitjà dels mitjans de contacte anunciats a la pàgina web.

 

Legislació aplicable.

 

La legislació aplicable al present avis legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de qualsevol demanda que aquesta web susciti serà la dels jutjats i tribunals de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Contingut del web i enllaços-links.

 

Els enllaços continguts en els nostres portals poden adreçar a continguts web de tercers. L’objectiu de tals enllaços és únicament per facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar mitjançant internet.

 

No obstant, tals pàgines no pertanyen a INDEPENDENTS SANT CUGAT, ni aquest en fa una revisió dels seus continguts i, per tant,  INDEPENDENTS SANT CUGAT s’exonera de qualsevol responsabilitat civil i penal que es pugui derivar del seu contingut, informacions, o serveis que poguessin aparèixer i/o oferir-se en tals llocs web, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap mena de relació amb INDEPENDENTS SANT CUGAT així com amb les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs web on es trobin.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT tampoc es fa càrrec del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

 

Els enllaços a les webs de INDEPENDENTS SANT CUGAT hauran de respectar les següents condicions:

 

1) L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de  INDEPENDENTS SANT CUGAT de la pàgina que realitza l’enllaç.

 

2) La pàgina web en la que s’estableixi el hipervincle no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

 

3) INDEPENDENTS SANT CUGAT podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap motiu. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com en rebi la notificació o un com finalitzat el termini conferit per la seva retirada, si s’escau.

 

4) INDEPENDENTS SANT CUGAT no es responsabilitzarà de cap manera així com tampoc garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hipervincle pugui oferir.

 

5) L’usuari  assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que es podessin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hipervincle.

 

6) La pàgina web en la que s’estableixi l’hipervincle no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a INDEPENDENTS SANT CUGAT excepte aquells signes que formin par del mateix hipervincle.

 

Responsabilitat.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT no garanteix la inexistència d’errades en l’accés al web, en el seu contingut, ni que es trobi actualitzat, encara que es compromet a realitzar els majors esforços per, si s’escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

 

Tant l’accés al web de INDEPENDENTS SANT CUGAT com l’ús que es pugui fer de la informació continguda el mateix és d’exclusiva responsabilitat de que ho realitza.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT no es responsabilitza del possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari emprant per a la connexió als serveis i continguts del web, de un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT no és responsable de la informació i continguts emmagatzemats a títol enunciatiu però no exhaustiu, a fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en aquest web.

 

No obstant en compliment del disposat en la LSSI, INDEPENDENTS SANT CUGAT es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que podessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

 

En cas que vostè consideri que existeix a la pàgina web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem contacti amb INDEPENDENTS SANT CUGAT amb la major celeritat que li sigui possible.

 

INDEPENDENTS SANT CUGAT es responsabilitza de les contestacions que es realitzin mitjançant les diferents adreces de correu electrònic que es mostren en el seu portal.

 

 

 

AVÍS SOBRE COOKIES

Aquest portal , igual que la majoria de portals a Internet, utilitza cookies per millorar l’experiència de l’ usuari. A continuació trobareu informació sobre què són les cookies, quins tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal•lació de cookies de tercers. Si no troba la informació específica que vostè està buscant, si us plau, consulteu la Nota Legal on trobareu les nostres dades de contacte.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden instal•lar al seu ordinador, smartphone, tablet o televisió connectada. Les seves funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etcètera. En ocasions, les cookies s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder reconèixer-ho.

Per què són importants ?

Les cookies són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com per exemple emmagatzemar el seu idioma o la moneda del seu país. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d’elles. Finalment, serveixen per fer més eficient la publicitat que li mostrem, gràcies a la qual li podem oferir serveis de forma gratuïta.

Com utilitzem les cookies?

Navegar per aquest portal suposa que es puguin instal•lar els següents tipus de galetes:

Cookies de millora del rendiment

Aquest tipus de galetes conserva les seves preferències per determinades eines o serveis perquè no hagi de reconfigurar cada vegada que visita el nostre portal i, en alguns casos, poden ser aportades per tercers. Alguns exemples són: volum dels reproductors audiovisuals, preferències d’ordenació d’articles o velocitats de reproducció de vídeo compatibles. En el cas de comerç electrònic, permeten mantenir informació sobre la cistella de la compra.

Cookies d’anàlisi estadística

Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercer , permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web, i millorar així l’oferta de productes o serveis que oferim.

Cookies de geolocalització

Aquestes cookies són usades per programes que intenten localitzar geogràficament la situació de l’ordinador, smartphone, tablet o televisió connectada, per, de manera totalment anónima, oferir continguts i serveis més adequats.

Cookies de registre

Quan vostè es registra al nostre portal, es generen cookies que l’identifiquen com a usuari registrat i indiquen quan vostè s’ha identificat al portal. Aquestes galetes són utilitzades per identificar el seu compte d’usuari i els seus serveis associats . Aquestes galetes es mantenen mentre no abandoni el compte, tanqui el navegador o apagui el dispositiu. Aquestes galetes poden ser utilitzades en combinació amb dades analítiques per identificar de manera individual les seves preferències al nostre portal.

Cookies publicitàries

Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc web, adequant el contingut de l’ anunci al contingut del servei sol•licitat o l’ús que realitzi de la nostra pàgina web. Gràcies a ella podem conèixer els seus hàbits de navegació a internet i mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Altres cookies de tercers

En algunes de les nostres pàgines es poden instal•lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d’aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts.

Com puc configurar les meves preferències ?

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. En el cas en què les bloquegi, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a vostè. A continuació us oferim enllaços en els quals trobareu informació sobre com pot activar les seves preferències en els principals navegadors:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari para IOS (iPhone, iPad)

bottom of page